Fotografia ślubna i weselna


Ślub i wesele to wyjątkowy czas. Jednak i tym przypadku nie można zapomnieć o kwestiach formalnych. A samo zawarcie umowy z parą młodą nie wystarczy. I to niezależnie od tego, jak blisko związana jest ona z zaproszonymi gośćmi, bo nie może ona decydować o nie swoim wizerunku! Ciężko sobie jednak wyobrazić sytuację, gdy każda ciocia, babcia, czy kuzyn podpisuje umowę z fotografem i kamerzystą. Właśnie dlatego mamy tu do czynienia z dorozumianą zgodą na podstawowe przetwarzanie danych. Oznacza to, że uczestnicy wydarzenia pozując do zdjęć są świadomi, że na tych zdjęciach się pojawią.

Goście muszą jednak posiadać informację na temat tego, kto jest administratorem ich danych, co się z tymi danymi będzie działo, a także mieć możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec ich utrwalania. Muszą też mieć świadomość, że zawsze mogą swoją zgodę wycofać i wiedzieć jak to zrobić.

O te kwestie powinni przede wszystkim zadbać organizatorzy, czyli Para Młoda, ale w praktyce zobowiązania te realizowane są przez samych fotografów czy operatorów kamer. Oczywiście jeśli mamy do czynienia ze specjalistami.

Czego trzeba wymagać?

Kamerzysta i fotograf powinien poinformować o tym:
● kto jest administratorem danych (podać swoje dane i możliwości kontaktu),
● w jakim celu dane są przetwarzane (realizacja umowy z parą młodą), a także jak długo będzie to miało miejsce (do czasu wykonania usługi oraz upływu przedawnienia roszczeń z umowy),
● kto poza nim będzie miał dostęp do danych (to nie tylko retuszerzy, pracownicy laboratoriów, ale też administratorzy serwerów, informatycy. Osoby, o których raczej się nie myśli widząc aparat, czy też kamerę, a jednak mające pełen dostęp do wykonanego materiału),
● jakie prawa ma para młoda i goście weselni,
● czy usługodawca stosuje zabezpieczenia zgodne z RODO i posiada dokumentację z tym związaną.

W sytuacji, gdy podczas wesela zostają utrwalone wizerunki dzieci poniżej 16. roku życia, wiedzę na ten temat powinni mieć ich opiekunowie prawni. Jednocześnie - dla zagwarantowania poszanowania ich praw - wyrażenie sprzeciwu wobec utrwalenia wizerunku powinno zostać zagwarantowane w takim samym stopniu opiekunom prawnym tych osób oraz im samym, o ile są w wieku umożliwiającym swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (przyjmuje się, że ten wiek to ukończenie 13. roku życia).

Inne zasady udzielenia zgody będą obowiązywały w przypadku osób, które nie są gośćmi Pary Młodej, a utrwalanie ich wizerunku związane jest z pełnieniem przez nie szczególnej roli podczas ślubu bądź wesela. Będą to na przykład urzędnicy udzielający ślubu, księża i ministranci obecni w kościele podczas uroczystości, czy osoby zapewniające rozrywkę podczas wesela (muzycy, tancerze, iluzjoniści, etc.).

Przetwarzanie wizerunku takich osób jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody. A to oznacza, że poinformowanie przez organizatora tej kategorii osób o wykonywaniu zdjęć na uroczystości jest niewystarczające.