Udzielanie zgody


Czy wiesz o tym, że fotograf jest administratorem Twoich danych osobowych? Bez tego zrobienie zdjęć byłoby niemożliwe! Pamiętaj, że za każdym razem, gdy udostępniamy swoje dane jakiemuś podmiotowi, czyli np. wizerunek fotografowi w czasie sesji, mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. A każde przetwarzanie wymaga podstawy prawnej.

W przypadku sesji, np. noworodkowej, tą podstawą jest zawarta umowa o wykonaniu sesji zdjęciowej. Warto pamiętać, że fotograf nie jest jedyną osobą, która będzie przetwarzać dane, a także mieć na uwadze, co dzieje się ze zdjęciem potem. Pracownicy laboratoriów fotograficznych czy retuszerzy - to kolejne osoby, które dostaną do wglądu zdjęcia i tym samym do tego to, co one przedstawiają.

Zgoda powinna być wyrażona w sposób, który można udowodnić, czyli na przykład w formie papierowej, elektronicznej lub w formie nagrania zgody udzielonej w trakcie rozmowy telefonicznej. Zgoda może być również udzielona w formie dorozumianej, ale tylko jeśli sposób udzielenia pozwala ją potwierdzić (np. pozowanie do zdjęcia jako zgoda na jego wykonanie).

Jaka powinna być zgoda? Świadoma, konkretna, dobrowolna i jednoznaczna. W skrócie: osoba wyrażająca zgodę musi mieć pełną świadomość tego, na co się godzi, w jakim celu oraz musi dokonać jej dobrowolnie. To na administratorze zawsze spoczywa obowiązek wykazania, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dokument do pobrania

Pobierz poradnik!